0
Pitbull Pitbull X27-26 mit Linde Hydrostat Hoflader www.rs-staplertechnik.de
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-26 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. RF-9443
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.rs-staplertechnik.de
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. RF-9299
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.rs-staplertechnik.de
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. RF-9298
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.rs-staplertechnik.de
43.900,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. RF-9444
Hoflader
Baujahr2023